close
تبلیغات در اینترنت
کسب درآمد از پاپ آپ دانلود نرم افزار گوشی نگاهی گذرا به سیره مشترک پیامبران( 1-سنت های الهی و تکالیف پیامبران)
loading...

فترت

 توجه این نکته ضروری است که اصولی مشترک در زندگی الهی و درمتن دعوت پیامبران وجود دارد که این اصول لازمه نبوت و رسالت آنهاست.این اصول مشترک عبارت است از:     1-سنت های الهی و تکالیف پیامبران     2-سیره عملی پیامبران     3-مردم زمان هر پیامبر در این پست به طور گذرا به برخی از اصول سیره مشترک انبیاء اشاره می شود.در عین حال باید توجه داشت که تمام ویژگی های که در سیره پیامبران مشاهده می شود اموری است که آنها را در تبلیغ رسالت الهی…

نگاهی گذرا به سیره مشترک پیامبران( 1-سنت های الهی و تکالیف پیامبران)

 توجه این نکته ضروری است که اصولی مشترک در زندگی الهی و درمتن دعوت پیامبران وجود دارد که این اصول لازمه نبوت و رسالت آنهاست.این اصول مشترک عبارت است از:
     1-سنت های الهی و تکالیف پیامبران
     2-سیره عملی پیامبران
     3-مردم زمان هر پیامبر
 در این پست به طور گذرا به برخی از اصول سیره مشترک انبیاء اشاره می شود.در عین حال باید توجه داشت که تمام ویژگی های که در سیره پیامبران مشاهده می شود اموری است که آنها را در تبلیغ رسالت الهی اشان یاری می دهد.

ادامه مطلب،لطفا....
 
1-سنت های الهی و تکالیف پیامبران
  سنت ها و قانون ها های الهی همیشه در جهان هستی جاری است.پیامبران نیز وظایفی به عهده دارند.این دو(سنت های الهی و تکالیف پیامبران)معمولا با یکدیگر هماهنگی و تعادل دارند.سنت های الهی و تکالیف انبیاء ضمن7اصل تشریح می گردد:
  اصل اول:اصطفای الهی، پیامبران
  «
اصطفا» در لغت به معنی «انتخاب کردن و برگزیدن قسمت خالص چیزی»است.اصل این واژه از «صفوت»به معنی خالص و نخبه است.1 بنابراین اصطفا یعنی«گزینش».
  قرآن کریم به این نکته که همه پیامبران «مصطفی» و «برگزیده» هستند تصریح دارد.گزینش الهی نیز از روی علم و حکمت بی نهایت اوست.او گروهی از انسان های لایق را با هدایت خاصه خود،هدایت کرده است و سپس آنها را برگزیده و به آنها«نبوت» و«کتاب» داده است.
  سخنان بالا از این سه آیه،استفاده می شود:
   {ترجمه سوره حج آیه75:«خدا از میان فرشتگان رسولانی را برمیگزیند و نیز از میان مردم...»}
   {ترجمه سوره انعام آیه124:«خدا بهتر می داند رسالتش را قرار دهد...»}
   {ترجمه سوره انعام آیه88:«این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت می کند»}
 
   اصل دوم:بعثت پیامبران در میان امت ها
 
بر خی از آیات قرآن می گوید:برای همه امت ها پیامبرانی فرستاده شده است.
  { ترجمه سوره فاطر آیه24:«و هیچ امتی نیست مگر اینکه در آن هشدار دهنده ای گذشته است.»}
  ویا:
  { ترجمه سوره نحل آیه36:«و ما در میان هر گروهی پیامبری برانگیختیم»}
 
 هدف از این بعثت ها نیز اتمام حجت بر مردم بوده است.
  ترجمه سوره اسری آیه15:«و ما تا پیامبری برنیانگیزیم به عذاب نمی پردازیم»

   اصل سوم:یکسان بودن شخصیت حقوقی پیامبران
 
گرچه زمان و مکان بعثت پیامبران متفاوت بوده است،ولی همه آنها در یک امر وآن هم در مقام«نبوت و رسالت»مشترک بوده اند.این همان شخصیت حقوقی پیامبران است،که شخصیت حقیقی آنها با هم تفاوت دارند به آن صدمه ای نمی زند،به این اصل در قرآن توجه شده است:
   ترجمه سوره فصلت آیه43:«به تو جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته نمی شود»
   ترجمه سوره احقاف آیه9:«بگو من نو پدیدِ پیامبران نبوده ام»
 بر اساس فرهنگ قرآن،مومنان همه فرستادگان الهی را به رسمیت شناخته و مورد تکریم قرار می دهند و بر همین اساس امت هایی که فقط پیامبر خود را تکذیب کردند،به عنوان تکذیب کنندگان همه انبیای الهی معرفی شده اند:
   ترجمه سوره حجر آیه80:«و اصحاب حجر هم رسولان ما را بکلی تکذیب کرند»و درباره قوم نوح(ع)در آیه105شعرا و قوم شعیب در آیه123 سوره شعرا و درباره قوم لوط در آیه160 شعرا چنین تعبیری آمده است.تفسیر نمونه(مکارم شیرازی،ج11،ص123)
  زیرا سلسله انبیا همگی از سوی خدا آمده اند.البته درجات انبیا مختلف است واین همان شخصیت حقیقی آنهاست:
   ترجمه سوره بقره آیه253:«آن پیامبران،برخی را به برخی دیگر برتری دادیم»
  بنابراین اشتباه یهودیان که تنها پیامبر خودشان را قبول دارند روشن می شود.
 
 اصل چهارم:اعجاز
 
همه پیامبران،معجزه داشتند.معجزه،کارِ خارقِ عادتی است که پیامبر برای اثبات راستی حرف و ادعایش_به اذن خدا_ ارائه می دهد و انجام آن برای هیچ کس دیگر ممکن نیست.با توجه به اهمیت فوق العاده ادعای پیامبر که می گوید با غیب ارتباط دارد،معجزه برای اثبات ادعای او لازم است.معجزه در دست پیامبر دو نقش ایفا می کند:
  1.نشانه حقانیت نبی است؛
  2.دست مدعیان دروغین را از این مقام والا کوتاه می کند.
 
اصل اعجاز و نمونه های اعجاز پیامبران در قصه های قرآن ذکر شده است و این اصل ثابت می کند که زندگی پیامبران اسطوره وافسانه نیست.
 
  اصل پنجم:عصمت
 
پیامبر در همه زمینه ها خصوصا در دریافت و ،نگه داری و ابلاغ  وحی از هر گونه اشتباه و خطا مصون هستند.این ادعا را می توان با چند دلیل و برهان اثبات کرد:
   الف)حکمت الهی اقتضا دارد که خدای متعال،افرادی را از میان انسان ها برگزیند و اهداف خود را به آنها بفهماند و آنها هم به سایر مردم منتقل کنند.اگر کوچک ترین احتمال خطا و اشتباه در هر یک از مراحل دریافت،نگه داری و ابلاغ آن وجود داشته باشد،حجت بر مردم تمام نمی شود.و به  دعوت ها و ادعاهای او نمی توان اطمینان پیدا کرد.1
  ب)خداوند به مردم فرمان داده که حرف پیامبر را گوش کنند.حال اگر پیامبر دچار لغزش شود چطور ممکن است خداوند به طور مطلق به پیروی از وی دستور دهد؟؟!!
  ج)خداوند بعضی از بندگان خود را خالص ومخلص برای خودش قرار داده است.شیطان هم از روز اول گفته است با بندگان خالص کاری ندارد:
      ترجمه سوره ص آیه82و83:«پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه بدر می برم مگر آن بندگان پاکدل تو را»

  البته «عصمت »درجاتی دارد.همان گونه که پیامبران نیز درجاتشان مختلف است.

  اصل ششم:میثاق خاص الهی
 
خداوند،دو پیمان از بندگان خود گرفته است:
  1.پیمان عام:در عالمی قبل از این عالم به نام عالم«ذَر»یا«میثاق»یا«اَلَسِت»،از همه پیمان بندگی گرفته شده است،به این مطلب در آیات172و173سوره اعراف اشاره شده است.
   ترجمه سوره اعراف آیات 172و173:«و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان آگاه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این [امر]غافل بودیم*یا بگویید پدران ما از این مشرک بوده اند و ما فرزندانی پس از ایشان بودیم آیا ما را به خاطر آنچه باطلاندیشان انجام داده اند هلاک می کنی»

  2.پیمان خاص:علاوه بر پیمان عام،به دلیل مقام  و منزلت ویژه پیامبران،پیمان خاصی نیز از آنها گرفته شده که مفاد آن عبارت است از:
  ترجمه سوره بقره آیه285:«به مقام نبوت خود ایمان داشته باشند و در راه انجام وظیفه کوتاهی نکنند.
  {مشروح این پیمان را در آیات81و82 سوره آل عمران بخوانید.}

  اصل هفتم:مظهریت رحمت
  «
رحمت و مهربانی» یکی از اوصاف خداست.انبیا نیز مظهر این رحمت الهی اند.
  این مظهریت رحمت به چند صورت نمود شده است:
  1.دفع عذاب
 
یعنی پیامبران با دعوت به سوی خدا،دعای خیر برای امت خود وحضور یافتن در میان آنها،عذاب الهی را از آنها دور می کرده اند.2
 
   2.رفع عذاب
   پیامبران همچنین با استغفار و دعا برای امت،عذابی که به سبب نافرمانی مردم به سوی آنها متوجه بوده است را رفع می کند.3

  3.جلب نعمت و رحمت خدا
  پیامبران با حضور پربرکت خود در میان مردم و باز در قالب دعا و یا نفرین به ستمگران ،رحمت و نعمت خدا را به سوس مومنان جلب می کرده اند.4

 1=برای توضیح بیشتر به این کتاب ها مراجعه کنید:راه و راهنما شناسی،استاد مصباح یزدی؛شرح فارسی بر تجرید الاعتقاد،ابوالحسن شعرانی.
 2=سند سخنان بالا به ترتیب در آیات43سوره مریم،35سوره ابراهیم و 33 سوره انفال ببینید.
 3=آیات155سوره اعراف،118مائده و 98 یوسف را مطالعه کنید.
 4=ر.ک:آیات 24 سوره قصص،26و27 سوره نوح

به زودی: 
نگاهی گذرا به سیره مشترک پیامبران( 2-سیره عملی پیامبران)
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
مهدی جان!ما به ظاهر منتظرانت ساده گرفته ایم آمدنت را...و همچنین ساده گرفته ایم انتظار را...ماراببخش. این پایگاه سعی براین دارد تا نمایش قطره ای از شوق منتظران را ب نمایش بگذارد...امیداست ک مورد رضایت خداوند و حضرت مهدی(عج)قرار گیرد... پیامک پایگاه: 30002223000127
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  نظرسنجی
  پایگاه ما به چیزی بیشتر نیاز دارد؟

  مطالب وبلاگ را چگونه ارزیابی می کنید؟
  نمازتون قضا نشه

  صلوات سرا
  برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان (ع) و سربلندی امت اسلام و پیامبر اکرم (ص) صلواتی بفرستید و بر روی آیکون زیر کلیک کنید :
  <!--tools.7Learn.com : SalavatShomar Start-->
  <div id="slt-box8" style="text-align:center"></div>
  <script type="text/javascript" src="http://tools.7learn.com/code/slt/slt8.js"></script>
  <!--tools.7Learn.com : SalavatShomar End-->
  آمار سایت
 • کل مطالب : 351
 • کل نظرات : 98
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 78
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 32
 • بازدید امروز : 135
 • باردید دیروز : 166
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 135
 • بازدید ماه : 3,897
 • بازدید سال : 45,313
 • بازدید کلی : 527,693
 • ما را دنبال کنید

  Instagram

  Image result for ‫آیکون تلگرام‬‎

  بخش جنگ نرم

  جنگ امروز ما،
  جنگ نرم است.

  _گوشه ای از سخنان مقام معظم رهبری_


  چادر مشکی تو
  برایت امنیت می آورد
  خیالت راحت،
  گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند...  سامانه پیامکی فترت
  http://fatrat.persiangig.com/image/smart_phone_icon2.jpg
  آیه هفته

  قُلْ سِيرُ‌وا فِي الْأَرْ‌ضِ فَانظُرُ‌وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُ‌هُم مُّشْرِ‌كِينَ ﴿٤٢


  ترجمه:
  بگو: «در زمين بگرديد و بنگريد فرجام كسانى كه پيشتر بوده [و] بيشترشان مشرك بودند چگونه بوده است.» (۴۲)  _سوره روم،آیه 42_


  کسب درآمد از پاپ آپ دانلود نرم افزار گوشی